Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Kongres Rzemiosła Polskiego 2022

23.06.2022

1.jpg
2.jpg
3.jpg

W obradach uczestniczyło 4 delegatów z ramienia naszej Izby, panowie: Emil Kunysz  (CRW Rzeszów), Janusz Bator (CRR Przemyśl), Tadeusz Kawka (CRR Mielec), Kazimierz Rak (CRW Rzeszów).

Obrady tegorocznego Kongresu rozpoczęło wystąpienie prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Gogolewskiego, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od września 2021 do czerwca 2022. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Kongres jednogłośnie. Kongres udzielił także absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego. Ponadto Kongres przyjął m.in. uchwały w sprawie planu finansowego Związku Rzemiosła Polskiego na 2022 r. i planu działalności Związku Rzemiosła Polskiego do czerwca 2023.


Powrót