Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Nowe stawki za egzaminy czeladnicze, mistrzowski i sprawdzające w 2022 r.

26.01.2022

stawki.jpg

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie informuje, że zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

Prezes GUS komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ogłosił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1). W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2022 roku wynoszą:

  • egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
  • egzamin czeladniczy – 760,71 zł
  • egzamin sprawdzający – 271,68 zł
  • egzamin poprawkowy 50% wartości powyższych kwot (egzamin mistrzowski 760,71; egzamin czeladniczy 380,36; egzamin sprawdzający 135,84)

Powrót