17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

7.jpg

Trzynasta ‘Papieska Kremówka’ w Rzeszowie

W tym roku przypadła 99. rocznica urodzin Karola Wojtyły, stąd ciasto z masą miało 99 metrów długości

ewe-logo.png

Early Warning Europe - Pomoc przedsiębiorcom w trudnościach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe

Czarna księga - prośba o przekazywanie informacji

MPiT we współpracy z Inicjatywą Mobilności Pracy przygotowuje Czarną Księgę bezprawnych praktyk, które stosowane są wobec pracodawców delegujących pracowników w ramach świadczenia usług transgranicznych czy na terenie UE

zobacz wszystkie

Organy

Czarna księga - prośba o przekazywanie informacji (10.04.2019)

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zamierza rozszerzyć jej zakres na bariery i ograniczenia, które utrudniają realizację wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Ministerstwo w sposób ciągły monitoruje sytuację na wspólnym rynku i zbiera informacje dotyczące wszelkich ograniczeń - dlatego wie, że kluczowe dla powstania Księgi będą informacje o konkretnych barierach i nadużyciach, z którymi borykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność transgraniczną. Z zebranego doświadczenia wynika, że dla partnerów na forum UE oraz w innych państwach członkowskich brak konkretnych informacji oraz brak skarg oznacza brak rzeczywistego problemu.

Czarna Księga będzie wspierać argumentację Polski w zakresie przeciwdziałania protekcjonistycznym praktykom stosowanym przez niektóre państwa członkowskie. Informacje, które MPiT otrzyma od przedsiębiorców, zostaną użyte dla ochrony ich interesów. Argumenty, których dostarczy Księga będą wykorzystywane podczas prac nad kształtem nowych przepisów unijnych, a także pomogą w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów.

MPiT chce poznać etapy i trudności transgraniczne polskiego przedsiębiorcy, który chce prowadzić swoją działalność na rynku UE.  Skąd czerpie wiedzę jakie wymogi i formalności trzeba spełnić aby móc prowadzić działalność w innych krajach UE? Czy problemem jest np. konieczność założenia konta w banku w innym państwie członkowskim? Czy problemem jest założenie firmy w innym państwie członkowskim? Czy należy zdobyć dodatkowe certyfikaty, pozwolenia? Czy należy spełnić dodatkowe wymagania w tym lokalne ale także zdrowotne, ubezpieczeniowe, środowiskowe, itp.? Czy istnieją problemy z delegowaniem pracowników? Czy skompletowanie potrzebnej dokumentacji to problem? Czy kontrole w państwie świadczenia usługi są częste lub uciążliwe i czy kary są proporcjonalne do ewentualnych uchybień (czy są raczej niewspółmierne)?
 
Prosimy o przekazywanie informacji na adres:  SekretariatDSE@mpit.gov.pl.  Ministerstwo gwarantuje pełną anonimowość danych firmy.

Informacje o działaniach/regulacjach, które mogą być uznane za niedozwolone bariery, skardze do KE dostępne na stronach (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_pl) oraz procedurze w SOLVIT(https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/solvit),  a także formularz skargi do KE - z przykładowym wypełnieniem /poniżej/.

Załączniki:

Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.