17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

tarcza-antykryz.jpg

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Firmy dotknięte trudną sytuacją finansową związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez banki we współpracy z ministerstwami. Skorzystajmy z rządowego programu wsparcia przedsiębiorstw.

logo-brmsip.jpg

Bezpłatne doradztwo przy wypełnianiu wniosków o wsparcie

Zachęcamy zrzeszonych rzemieślników do skorzystania z usług kancelarii prawnych i podatkowych, które świadczą w Woj. Podkarpackim nieodpłatnie swoją pomoc prawną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przy wypełnianiu i składaniu wniosków o wsparcie z racji pandemii. Akcję #RatujBiznes prowadzi Rzecznik MSP.

koronawirus-1.jpg

Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle

zobacz wszystkie

Organy

Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii (15.04.2020)

koronawirus-1.jpg

W opracowaniu zał. poniżej podniesiono kwestie, które najczęściej były zgłaszane przez cechy i zakłady rzemieślnicze tj.:

  1. Organizacja  kształcenia w szkołach - zmiany w organizacji kształcenia zawodowego.
  1. Dofinansowanie przysługuje także  za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy.
  2. Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy,  nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
  3. Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy.
  4. Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
  5. Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy okresie ograniczenia funkcjonalności szkół.
  6. Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Ponadto, szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły,  mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r.  – podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568 :

„ Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”

Załączniki:

Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.