17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Organy

Aktualności

koronawirus-1.jpg

Komentarz ZRP do zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych ZUS

Komentarz do art. 31zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych

logo-zm-org-pracy-biura-izby.jpg

Informacja nt. obsługi interesantów w Biurze Izby

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt Sekretariacie oraz Ośrodku Szkolenia Rzemiosła Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Niezbędne dokumenty dot. organizowanych egzaminów kwalifikacyjnych czy spraw samorządowych przyjmujemy TYLKO tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną!

Wyjątkowe postępowanie wobec pracowników młodocianych w okresie pandemii

Młodociani pracownicy i limit zatrudnienia w ramach mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa....

zobacz wszystkie

Organy

Samorząd Podkarpackiego Rzemiosła rozpoczął Nowy 2020 Rok! (14.01.2020)

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg

Wszystkich zebranych powitał serdecznie Prezes Izby Pan Emil Kunysz, po czym przekazał głos przybyłym księżom. Spotkanie Opłatkowe poprowadzili Duszpasterze Rzemieślników: Krajowy - ks. kan. Krzysztof Rusiecki, Diecezjalny ks. prał. Władysław Jagustyn oraz Rejonu Jasielsko-Gorlickiego ks. kan. Tadeusz Gąsiorowski. Po odczytaniu Ewangelii i odśpiewaniu kolędy zebrani wysłuchali krótkiej nauki i komentarza ewangeliczno-środowiskowego, skierowanych do zebranych przez Krajowego oraz Diecezjalnego Duszpasterzy Rzemieślników. Zwrócono w nich uwagę na przekaz wiary oraz podkreślono kilka istotnych w tym jubileuszowym roku wydarzeń związanych m.in. ze środowiskiem rzemieślniczym i Podkarpaciem, tj. na:

- planowaną na 31.05.2020 r. organizację dużej XIV edycji Jubileuszowej „Kremówki Papieskiej” o długości 100 m.b. z okazji obchodów setnej Rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II, której oprawę powinni podkreślić także podkarpaccy rzemieślnicy, delegując poczty sztandarowe zrzeszonych cechów;

- ogłoszoną na 7.06.2020 r. beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, której na Pl. Piłsudskiego w Warszawie dokona papieski wysłannik, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych – a przecież internowany Prymas Tysiąclecia był więziony w latach 50-tych w bieszczadzkiej Komańczy i podkarpaccy rzemieślnicy z cechowymi pocztami sztandarowymi będą swą obecnością na tej Mszy Św. też dziękować za 33-letnią posługę prymasowską Błogosławionego kard. Wyszyńskiego;

- 100-rocznicę tzw. bitwy warszawskiej, zwyczajowo zwanej „Cudem nad Wisłą” stoczonej w dn. 13-25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią – określana także 18-tą z przełomowych bitew w historii świata, dała ona również naszemu krajowi wyzwalającemu się spod zaborów przynajmniej dwadzieścia lat na odbudowę swojej tożsamości.

Następnie Prezes Izby rozdał zgromadzonym poświęcone opłatki a rzemieślnicy rozpoczęli wspólne łamanie się opłatkiem i składanie sobie wzajemnych życzeń. Na koniec Prezes Izby zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek.


Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.