17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

szopka-2020-6.jpg

Piernikowa Szopka do podziwiania w Cukierni na Miodowej

Tradycji stało się zadość i okazałą szopkę przygotowano w Cukierni przy ul. Miodowej 1B w Rzeszowie

pracod-czekaj-na-uczniow.jpg

Od 30 listopada br. wróciło kształcenie praktyczne uczniów - pracowników młodocianych

Zajęcia praktyczne u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami zostały wznowione od 30.11.2020r.

kongres-29-09-2020.jpg

Informacja z obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego

W tegorocznych obradach Kongresu ZRP wzięła udział reprezentacja trzech delegatów z ramienia naszej Izby pod przewodnictwem Prezesa Izby pana Emila Kunysza

zobacz wszystkie

Organy

Seminarium poświęcone tematyce likwidacji szkód motoryzacyjnych i sytuacji rzemieślniczej branży motoryzacyjnej (27.06.2019)

1.JPG
2.JPG
3.JPG
20190715-1.jpg
20190715-2.jpg

Otwarcia spotkania dokonał Prezes Izby pan Emil Kunysz witając przybyłych Posłów na Sejm RP panów Józefa Lassotę (PO) i Zdzisława Gawlika (PO), asystentkę Eurodeputowanej IX kadencji Elżbiety Łukacijewskiej p. Karolinę Chrząstek, Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP pana Daniela Trojaka oraz przedstawicieli i rzeczoznawców Polskiej Izby Motoryzacji, Automobilklubu Polskiego, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, a także Kolegów Rzemieślników z kilku izb rzemieślniczych. Na seminarium przybyło ponad 20 fachowców i specjalistów z branży motoryzacyjnej, którzy zaprezentowali obecnym Posłom kwestie niestosowania wytycznych nadzorczych w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych i odnoszące się do tego praktyki firm ubezpieczeniowych wymuszające stosowanie przy naprawach pojazdów alternatywnych, dużo gorszej jakości niż oryginalne, części zamiennych.

Wiele różnych, a istotnych i ważnych części samochodowych nieoryginalnych w tzw. jakości P nie podlega obowiązkowi homologacji. Niestety niemiecki Certyfikat TÜV nie daje gwarancji, że zastosowana część zamienna jest wykonana z materiałów i technologią wymaganą przez producenta samochodu, a uszkodzone w wypadku części oryginalne powinny być wymienione na takie same części oryginalne, a zamienniki na takie same o takiej samej jakości – aby samochód po naprawie spełniał te same normy i wymagania co przed wypadkiem.

Nierzetelność firm ubezpieczeniowych uwydatnia się przede wszystkim tym, iż w kosztorysach do napraw przewiduje się nieoryginalne części w jakości P, zaniżane są co najmniej o 50 proc. stawki rbg oraz znacznie zaniżane ceny części zamiennych. Ponadto, ubezpieczyciele wprowadzają ‘korekty własne’ do istniejących norm fabrycznych.

Najistotniejszym w całym procesie naprawczym punktem powinien być obowiązek certyfikacji i homologacji przez polski Instytut Transportu Samochodowego każdego elementu części zamiennych dostępnych w obrocie handlowym na krajowym rynku motoryzacyjnym.

Kolejną kwestią do uregulowania prawnego jest to, że naprawy powypadkowe wykonywane są przeważnie przez zakłady samochodowe z tzw. sieci naprawczych ubezpieczycieli poza wiedzą i wglądem w proces naprawczy właściciela pojazdu, który powinien mieć wiedzę i świadomość że po każdej naprawie, nawet w ASO, następuje ubytek wartości handlowej samochodu, a w przypadku zastosowania części tzw. zamienników następuje ponadto ubytek wartości rzeczywistej naprawionego pojazdu!!!

Poseł Józef Lassota zgodził się ze wszystkimi argumentami, przypominając iż zgłoszona przez niego jakiś czas temu interpelacja z wnioskiem do Min. Infrastruktury aby pojazdy dopuszczane do ruchu po naprawionej szkodzie były ponownie przebadane diagnostycznie w stacjach kontroli pojazdów – spotkała się z odpowiedzią ministra, że nie ma w Polsce przepisów, które zmuszałyby właścicieli takich pojazdów do przeprowadzania pełnych badań samochodu powypadkowego. Wniosek płynie z tego jeden, iż obecny stan prawny w tym zakresie powoduje bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Asystentka Eurodeputowanej E.Łukacijewskiej zapytała rzeczoznawców czy znają przykłady dobrych praktyk w tym zakresie z innych krajów. Pan Janusz Szcześniak, ekspert PIM, odparł że w Holandii 95% napraw samochodowych wykonywanych jest na częściach oryginalnych, pozostałe auta sprzedawane są do krajów Europy Wschodniej, w większości do Polski. Zapytała jeszcze czy producenci części oryginalnych marek, np. VW lobbują za proponowanym na tym seminarium wprowadzeniem eliminacji stosowania części zamiennych jakości P. Otrzymała odpowiedź, że nie gdyż aktualną sytuację dopuszczają obowiązujące przepisy.

Poseł Zdzisław Gawlik stwierdził, że jeśli KNF nie zareaguje na przedstawione tu postępowanie ubezpieczycieli, to w tych sprawach będzie jeszcze gorzej – czyli wystąpi więcej orzeczeń i wyroków sądowych odszkodowawczych wobec poniesionych strat na życiu, zdrowiu lub majątku wynikłych z wypadków samochodowych z udziałem pojazdów ponaprawczych. Firmy ubezpieczeniowe powinny dbać nie tylko o własne zyski, ale przede wszystkim o interes i bezpieczeństwo społeczne.

Związek Rzemiosła Polskiego popiera konieczność nowelizacji przepisów prawnych regulujących świadczenie usług w zakresie naprawy pojazdów, stosowanych przy tej usłudze części zamiennych, badań technicznych pojazdów (szczególnie brak wymogu tzw. po-naprawczych ) oraz dotyczących samej likwidacji szkód komunikacyjnych, bo jak dotąd obecne przepisy, a raczej ich brak odbywa się kosztem polskich zakładów naprawczych, kosztem polskiego rzemieślnika, który prowadzi działalność gospodarczą w celu osiągnięcia jakiegoś dochodu by móc utrzymać rodzinę, pracowników, płacić podatki i rozwijać swój biznes

Obecni rzeczoznawcy: Janusz Szcześniak – ekspert PIM, Janusz Lubowicz – ekspert AP, a także członkowie OKRM, m.in. Józef Starczała (IRoMiSP Katowice) podkreślili – wobec obecnych na sali Posłów – iż wydane wytyczne nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych – jak określiła sama komisja – nie są przepisami prawa i zakłady ubezpieczeniowe nie muszą ich stosować. Wobec tego potrzebne jest nowe rozwiązanie ustawowe w tej sprawie, którego przestrzeganie byłoby obligatoryjne.

* * *

15.07.2019 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie już po raz drugi spotkali się, tym razem z Europosłanką p. Elżbietą Łukacijewską (PO) i Posłem na Sejm RP p. Zdzisławem Gawlikiem (PO), rzeczoznawcy i eksperci: Janusz Szcześniak z Polskiej Izby Motoryzacji, przedstawiciele Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP p.p. Daniel Trojak – Wiceprzewodniczący, Józef Starczała (IRoMiSP Katowice) oraz reprezentanci Izby w osobach Prezesa Emila Kunysza i Dyrektora Józefa Lachcika, aby przedyskutować i przedstawić wnioski dot. konieczności zmian obowiązujących regulacji odnośnie likwidacji szkód pojazdowych, a zwłaszcza odrzucenia możliwości stosowania przy realizacji tej usługi niecertyfikowanych części zamiennych, bez atestów i homologacji. Zmiany na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych powinny zapewniać ochronę interesów poszkodowanego oraz uczestników ruchu drogowego, jak również w sposób jednoznaczny zabezpieczyć interes Budżetu Państwa. Obecni Europosłanka i Poseł, po zapoznaniu się z przedstawionymi propozycjami zadeklarowali swoje wsparcie w dostępnych dla nich procedurach, zarówno na niwie Parlamentu Europejskiego, jak i poprzez swój klub poselski w Sejmie RP.

W jakim kierunku powinny iść proponowane zmiany:

  • Po szkodzie całkowitej – wrak bez prawa rejestracji i dopuszczenia do ruchu, utylizacja, recykling, złomowanie.
  • chyba że pojazd po naprawie przejdzie pozytywnie specjalistyczne badanie po kolizyjne na stacji kontroli pojazdu z pomiarem płyty podłogowej oraz właściciel pojazdu okaże diagnoście dokumenty opisujące uszkodzenia powypadkowe a także przedstawi dokumenty z naprawy potwierdzające jakość i pochodzenie części zamiennych wykorzystanych do naprawy oraz określających wykonawcę naprawy.
  • Poszkodowany ma otrzymać odszkodowanie w wysokości 100% wartości pojazdu przed szkodą lub dokonać naprawy pojazdu i ją udokumentować.
  • Przy metodzie serwisowej – odszkodowanie zapewniające zwrot poniesionych kosztów naprawy pojazdu z wykorzystaniem identycznego rodzaju części zamiennych jak zostały uszkodzone w pojeździe wg cen rynkowych.

   Wyjątek – poszkodowany oświadczy że jego wolą jest naprawa pojazdu na częściach gorszej jakości a dokonujący naprawy zgodzi się je do niej wykorzystać.

   Przepisy i wytyczne KNF winny zapewnić poszkodowanemu pełną rekompensatę poniesionych udokumentowanych kosztów naprawy (oczywiście w cenach rynkowych).

  • Przy metodzie kosztorysowej – wysokość wypłacanego odszkodowania pozostawić do uzgodnienia pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń gdzie strony powinny być świadome swoich praw i obowiązków określonych w stosownych przepisach prawa.

Jeśli poszkodowany nie będzie zadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania zawsze ma prawo dokonać naprawy pojazdu i rozliczyć szkodę metodą serwisową lub dochodzić odszkodowania w sądzie a także skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych.    

Jednocześnie trzeba zagwarantować wprowadzenie regulacji o badaniach technicznych pojazdów po szkodzie istotnej.  Podsumowując, jeśli zostałyby wprowadzone w życie powyższe propozycje ZRP OKRM zapewnione byłoby:

  • zabezpieczenie interesów wszystkich stron postępowania likwidacyjnego a także Budżetu Państwa,
  • większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • brak ograniczeń woli poszkodowanego który uzyskuje prawo wyboru,
  • ograniczenie działalności tzw. szarej strefy.


Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.