17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Organy

Aktualności

men.jpg

Od 30 listopada br. wraca kształcenie praktyczne uczniów - pracowników młodocianych

Zajęcia praktyczne u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami zostają wznowione od 30.11.2020r.

kongres-29-09-2020.jpg

Informacja z obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego

W tegorocznych obradach Kongresu ZRP wzięła udział reprezentacja trzech delegatów z ramienia naszej Izby pod przewodnictwem Prezesa Izby pana Emila Kunysza

09.jpg

Rzemiosło mieleckie wyróżnione kolejną Szablą im. Jana Kilińskiego

Starszemu Cechu Władysławowi Mazurowi Szablę wręczył Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie i członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Emil Kunysz w asyście członków Prezydium Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

zobacz wszystkie

Organy

Spotkanie upowszechniające wśród pracodawców Program Usług Rehabilitacji Kompleksowej (06.08.2020)

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG

Spotkanie, które poprowadziły panie: Izabela Opęchowska (MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.k.) i Anna Szymczyk (Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej, Sanatorium ZNP Nałęczów) otworzył Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie pan Emil Kunysz zachęcając przybyłych rzemieślników do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, co wiąże się z pewnymi korzyściami finansowymi dla pracodawcy takimi jak: zmniejszenie wpłat na PFRON, miesięczne dofinansowanie z tytułu zatrudniania osoby niepełnosprawnej, refundacja kosztów adaptacji stanowiska pracy, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego, zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który działając zgodnie ze swoją misją, odpowiada za narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dla uzyskania efektu kompleksowości i możliwie najwyższej jakości modelu, projekt jest wspierany przez partnerów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej. Mówiąc o „kompleksowym modelu” są to jednoczesne działania, uwzględniające cztery zakresy rehabilitacji:

  • rehabilitację leczniczą
  • rehabilitację psychologiczną
  • rehabilitację zawodową
  • rehabilitację społeczną

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej oraz ewentualnymi korzyściami z tym związanymi proszeni są do kontaktu z pośrednikiem pracy tego projektu, który pomoże w znalezieniu odpowiednich kandydatów do podjęcia pracy oraz może również pomóc w uzyskaniu dofinansowań do wynagrodzeń oraz redukcji innych kosztów zatrudnienia pracowników. Więcej informacji nt. realizacji projektu znajduje się na stronie: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/


Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.