17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

kobieca-str-biz.jpg

Kobieca strona biznesu - spojrzenie ...od kuchni

Akademia Przedsiębiorcy wraz z Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie zapraszają na konferencję szkoleniową motywacyjno-edukacyjną pt. „Kobieca strona biznesu” organizowaną w Rzeszowie dnia 28.02.2018 r. Udział w niej jest całkowicie bezpłatny. Więcej info po kliknięciu w tytuł

POŻYCZKI UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. PODKARPACKIEGO

Podstawowe warunki udzielenia wsparcia:
• kwota pożyczki do 120 000 złotych
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 1,85%
• okres spłaty: do 60 miesięcy
• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty
• brak prowizji za udzielenie pożyczki
• przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy
• wkład własny MŚP nie jest wymagany

logo-zrp-top1.jpg

Projekt Monitorowanie prawa gospodarczego. Prośba o włączenie sie do dyskusji

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 www.rzemioslooprawie.zrp.pl 

zobacz wszystkie

Organy

Stawki opłat za egzaminy kwalifikacyjne w 2018 roku wynoszą: (17.01.2018)

- Egzamin mistrzowski – 1 422 zł
- Egzamin czeladniczy – 711 zł
- Egzamin sprawdzający – 237 zł

Opłaty te zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski - 30 proc., czeladniczy - 15 proc., sprawdzający - 5 proc. liczone od podstawy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.
Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 739,51 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018 r.) Wyliczone stawki wynoszą: egzamin mistrzowski – 1421,85 zł, egzamin czeladniczy – 710,93 zł, egzamin sprawdzający – 236,98 zł. Stawki opłat za egzaminy zostały „zaokrąglone” do pełnych złotych zgodnie z zasadą przyjętą w art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa.


Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.