Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

opłaty

Opłaty egzaminacyjne ustalane są na podstawie art. 3 ust 3g pkt 4 Ustawy o rzemiośle i obecnie wynoszą:

 

- egzamin mistrzowski – 1 938,94 zł

 

- egzamin czeladniczy – 969,46 zł

 

- egzamin sprawdzający – 346,23 zł

 

- egzamin poprawkowy 50% wartości powyższych kwot (egzamin mistrzowski 969,47; egzamin czeladniczy 484,73; egzamin sprawdzający 173,12)

 

 

 

 

Opłaty należy dokonać na numer konta 63 1020 4405 0000 2102 0403 8360

Załączniki