Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

opłaty

Opłaty egzaminacyjne ustalane są na podstawie art. 3 ust 3g pkt 4 Ustawy o rzemiośle i obecnie wynoszą:

 

- egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł

 

- egzamin czeladniczy – 760,71 zł

 

- egzamin sprawdzający – 271,68 zł

 

- egzamin poprawkowy 50% wartości powyższych kwot (egzamin mistrzowski 760,71; egzamin czeladniczy 380,36; egzamin sprawdzający 135,84)