Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

Cechy i Spółdzielnie Rzemieślnicze