Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Oferta najmu lokalu handlowo-usługowego oraz 2 lokali biurowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Rzeszowie

Oferta najmu lokalu handlowo-usługowego oraz 2 lokali biurowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Rzeszowie

Aktualnie czeka na przedsiębiorczych nowa oferta wynajmu lokali: handlowo-usługowego oraz 2 biurowych:

- na parterze lokal handlowo-usługowy pow. 60,80 m2

- na II piętrze o pow. 18,50 m2 - pokój 203

- na III piętrze o pow. 11,10 m2 - pokój 304

31.01.2023

czytaj więcej
NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY W 2023 R.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY W 2023 R.

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie informuje, że zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

24.01.2023

czytaj więcej
Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy

Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny
i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?

Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was!

04.11.2022

czytaj więcej
Pożegnaliśmy Ś.P. ELŻBIETĘ BABULA - długoletnią Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

Pożegnaliśmy Ś.P. ELŻBIETĘ BABULA - długoletnią Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

Dnia 3 listopada 2022 r. pożegnaliśmy Ś.P. ELŻBIETĘ BABULA - pełniącą przez 24 lata (1982-2006) funkcję Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

03.11.2022

czytaj więcej
Zasłużeni zostali wyróżnieni odznaczeniami rzemieślniczymi

Zasłużeni zostali wyróżnieni odznaczeniami rzemieślniczymi

Przyznanie Medali im. Jana Kilińskiego i Honorowych Odznak Rzemiosła przewodniczącym i członkom komisji egzaminacyjnych czeladniczo-mistrzowskich, rzemieślniczych organów samorządowych oraz pracownikom Izby jest wyrazem uznania ich służebnej, długoletniej pracy na rzecz lokalnego oraz podkarpackiego środowiska rzemieślniczego.

11.10.2022

czytaj więcej
Gniewomir Kuczyński z Dębicy został wicemistrzem świata we fryzjerstwie

Gniewomir Kuczyński z Dębicy został wicemistrzem świata we fryzjerstwie

Gniewomir Kuczyński z Dębicy zdobył wicemistrzostwo świata indywidualnie oraz 4 miejsce w drużynowej kategorii Senior Gents Technical na Mistrzostwach Świata we Fryzjerstwie OMC Hairworld 2022, które odbyły się w dn. 10-12 września 2022 r. w Paryżu. To już kolejne sukcesy adepta fryzjerstwa z Podkarpacia.

20.09.2022

czytaj więcej
Damy i Kawalerowie Odznaki honorowej "Szabla Kilińskiego" z terenu działania Izby

Damy i Kawalerowie Odznaki honorowej "Szabla Kilińskiego" z terenu działania Izby

Szablę tradycyjnie wręcza Prezes Związku Rzemiosła Polskiego lub Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie i członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

31.08.2022

czytaj więcej
Kongres Rzemiosła Polskiego 2022

Kongres Rzemiosła Polskiego 2022

W dniu 21 czerwca br. w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, obradował sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Pana Jana Klimka, Wiceprezesa ZRP. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełnił Pan Emil Kunysz, Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

23.06.2022

czytaj więcej
Wyjaśnienie do zmian w egzaminach pracowników młodocianych

Wyjaśnienie do zmian w egzaminach pracowników młodocianych

Od 2022 r. obowiązują przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) - warunkujące ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

03.02.2022

czytaj więcej

Apel Prezesa Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie do PREMIERA RP w sprawie udzielenia wsparcia mikro, MiŚP oraz ich organizacjom działającym na Podkarpaciu

Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Pan Emil Kunysz zaapelował do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego w imieniu podkarpackich organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła oraz firm rzemieślniczych zrzeszonych w ich strukturach o podjęcie koniecznych działań mających na celu niwelację podwyżek cen gazu i energii elektrycznej dla mikro i małych firm oraz lokalnych organizacji rzemiosła. Konieczne jest podjęcie przez Rząd RP działań na szerszą skalę, które umożliwiłyby znaczącą redukcję negatywnych skutków w/w podwyżek i uchroniłyby wielu przedsiębiorców przed koniecznością zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

02.02.2022

czytaj więcej
1  2