Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy

Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny
i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?

Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was!

04.11.2022

czytaj więcej
Pożegnaliśmy Ś.P. ELŻBIETĘ BABULA - długoletnią Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

Pożegnaliśmy Ś.P. ELŻBIETĘ BABULA - długoletnią Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

Dnia 3 listopada 2022 r. pożegnaliśmy Ś.P. ELŻBIETĘ BABULA - pełniącą przez 24 lata (1982-2006) funkcję Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

03.11.2022

czytaj więcej
Zasłużeni zostali wyróżnieni odznaczeniami rzemieślniczymi

Zasłużeni zostali wyróżnieni odznaczeniami rzemieślniczymi

Przyznanie Medali im. Jana Kilińskiego i Honorowych Odznak Rzemiosła przewodniczącym i członkom komisji egzaminacyjnych czeladniczo-mistrzowskich, rzemieślniczych organów samorządowych oraz pracownikom Izby jest wyrazem uznania ich służebnej, długoletniej pracy na rzecz lokalnego oraz podkarpackiego środowiska rzemieślniczego.

11.10.2022

czytaj więcej
Gniewomir Kuczyński z Dębicy został wicemistrzem świata we fryzjerstwie

Gniewomir Kuczyński z Dębicy został wicemistrzem świata we fryzjerstwie

Gniewomir Kuczyński z Dębicy zdobył wicemistrzostwo świata indywidualnie oraz 4 miejsce w drużynowej kategorii Senior Gents Technical na Mistrzostwach Świata we Fryzjerstwie OMC Hairworld 2022, które odbyły się w dn. 10-12 września 2022 r. w Paryżu. To już kolejne sukcesy adepta fryzjerstwa z Podkarpacia.

20.09.2022

czytaj więcej
Wyjaśnienie do zmian w egzaminach pracowników młodocianych

Wyjaśnienie do zmian w egzaminach pracowników młodocianych

Od 2022 r. obowiązują przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) - warunkujące ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

03.02.2022

czytaj więcej

Apel Prezesa Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie do PREMIERA RP w sprawie udzielenia wsparcia mikro, MiŚP oraz ich organizacjom działającym na Podkarpaciu

Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Pan Emil Kunysz zaapelował do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego w imieniu podkarpackich organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła oraz firm rzemieślniczych zrzeszonych w ich strukturach o podjęcie koniecznych działań mających na celu niwelację podwyżek cen gazu i energii elektrycznej dla mikro i małych firm oraz lokalnych organizacji rzemiosła. Konieczne jest podjęcie przez Rząd RP działań na szerszą skalę, które umożliwiłyby znaczącą redukcję negatywnych skutków w/w podwyżek i uchroniłyby wielu przedsiębiorców przed koniecznością zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

02.02.2022

czytaj więcej
Najlepsi cukiernicy z Podkarpacia na turnieju w ZSSChiO!

Najlepsi cukiernicy z Podkarpacia na turnieju w ZSSChiO!

W Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się etap wojewódzki XXVII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik 2021/2022. Tegoroczną edycję turnieju objęli patronatem Starosta Jarosławski i Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie.

21.01.2022

czytaj więcej
Prezentacje multimedialne w ramach projektu: Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle

Prezentacje multimedialne w ramach projektu: Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle

Zapraszamy do pobrania i wykorzystywania trzech prezentacji multimedialnych opracowanych w ramach projektu ZRP pt. „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” finansowanego z rządowego Programu "POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA"

28.12.2021

czytaj więcej
XIII PODKARPACKI ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW i SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH

XIII PODKARPACKI ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW i SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH

24 listopada 2021 r. w Rzeszowie obradował XIII Zjazd Rzemiosła Podkarpackiego zrzeszonego w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie, będący reprezentantem rzemieślników i przedsiębiorców prowadzących swe firmy w Woj. Podkarpackim. Na trzecią 4-letnią kadencję wybrał Prezesem Zarządu Izby pana Emila Kunysza – działającego w branży instalatorstwa sanitarno-grzewczego i gazowego.

24.11.2021

czytaj więcej
PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ KSZTAŁCENIA DUALNEGO

PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ KSZTAŁCENIA DUALNEGO

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie zorganizowała w czwartek 28 października 2021 r. w swojej siedzibie z udziałem 22 przedstawicieli organizacji cechowych i firm rzemieślniczych spotkanie dotyczące „Partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia dualnego”.

28.10.2021

czytaj więcej
  1  2  3