Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie do zmian w egzaminach pracowników młodocianych

Wyjaśnienie do zmian w egzaminach pracowników młodocianych

Od 2022 r. obowiązują przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) - warunkujące ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

03.02.2022

czytaj więcej

Apel Prezesa Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie do PREMIERA RP w sprawie udzielenia wsparcia mikro, MiŚP oraz ich organizacjom działającym na Podkarpaciu

Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Pan Emil Kunysz zaapelował do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego w imieniu podkarpackich organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła oraz firm rzemieślniczych zrzeszonych w ich strukturach o podjęcie koniecznych działań mających na celu niwelację podwyżek cen gazu i energii elektrycznej dla mikro i małych firm oraz lokalnych organizacji rzemiosła. Konieczne jest podjęcie przez Rząd RP działań na szerszą skalę, które umożliwiłyby znaczącą redukcję negatywnych skutków w/w podwyżek i uchroniłyby wielu przedsiębiorców przed koniecznością zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

02.02.2022

czytaj więcej
Nowe stawki za egzaminy czeladnicze, mistrzowski i sprawdzające w 2022 r.

Nowe stawki za egzaminy czeladnicze, mistrzowski i sprawdzające w 2022 r.

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie informuje, że zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

26.01.2022

czytaj więcej
Najlepsi cukiernicy z Podkarpacia na turnieju w ZSSChiO!

Najlepsi cukiernicy z Podkarpacia na turnieju w ZSSChiO!

W Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się etap wojewódzki XXVII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik 2021/2022. Tegoroczną edycję turnieju objęli patronatem Starosta Jarosławski i Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie.

21.01.2022

czytaj więcej
Prezentacje multimedialne w ramach projektu: Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle

Prezentacje multimedialne w ramach projektu: Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle

Zapraszamy do pobrania i wykorzystywania trzech prezentacji multimedialnych opracowanych w ramach projektu ZRP pt. „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” finansowanego z rządowego Programu "POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA"

28.12.2021

czytaj więcej
XIII PODKARPACKI ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW i SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH

XIII PODKARPACKI ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW i SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH

24 listopada 2021 r. w Rzeszowie obradował XIII Zjazd Rzemiosła Podkarpackiego zrzeszonego w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie, będący reprezentantem rzemieślników i przedsiębiorców prowadzących swe firmy w Woj. Podkarpackim. Na trzecią 4-letnią kadencję wybrał Prezesem Zarządu Izby pana Emila Kunysza – działającego w branży instalatorstwa sanitarno-grzewczego i gazowego.

24.11.2021

czytaj więcej
PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ KSZTAŁCENIA DUALNEGO

PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ KSZTAŁCENIA DUALNEGO

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie zorganizowała w czwartek 28 października 2021 r. w swojej siedzibie z udziałem 22 przedstawicieli organizacji cechowych i firm rzemieślniczych spotkanie dotyczące „Partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia dualnego”.

28.10.2021

czytaj więcej
WSPÓŁPRACA OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY Z IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ

WSPÓŁPRACA OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY Z IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ

W ramach wzajemnej współpracy w dniu 14 października 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie odbyło się spotkanie z udziałem Pani Barbary Kiełt Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, Pani Anety Gronowicz - Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy,  Pana Emila Kunysza – Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie oraz Pana Władysława Mazura – Dyrektora Izby.

14.10.2021

czytaj więcej
POWSTAJE FILM O NIEZWYKŁYM RZEMIEŚLNIKU – KAWALERZE ODZNAKI HONOROWEJ SZABLA KILIŃSKIEGO

POWSTAJE FILM O NIEZWYKŁYM RZEMIEŚLNIKU – KAWALERZE ODZNAKI HONOROWEJ SZABLA KILIŃSKIEGO

‘Ślusarz. Historia Józefa Cisowskiego’ to fabularyzowany dokument poświęcony niezwykłej, choć szerzej nieznanej naszemu środowisku postaci rzemieślnika z Krosna. Już jesienią film będzie można zobaczyć na dużym ekranie.

15.09.2021

czytaj więcej
42 Konkurs Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego w Przemyślu

42 Konkurs Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego w Przemyślu

XLII Konkurs Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego został zorganizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla w niedzielę 1 marca 2020 roku. Młodzi podkarpaccy uczniowie fryzjerstwa stanęli w szranki konkursu, który wyłonił reprezentantów naszego regionu w kategorii juniorów do Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego ‘2020 w Poznaniu.

01.03.2020

czytaj więcej
  1  2