Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

Kompleksowa organizacja egzaminów kwalifikacyjnych


Zobacz więcej

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w ponad 50 zawodach


Zobacz więcej

ważne informacje


Aktualności


206a.jpg

Oferta najmu lokalu biurowego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Rzeszowie

Aktualnie czeka na przedsiębiorczych nowa oferta wynajmu lokalu biurowego:

- na II piętrze o pow. 15,80 m2 – pokój 206A

czytaj więcej

uwaga.png

Wyjaśnienie do zmian w egzaminach pracowników młodocianych

Od 2022 r. obowiązują przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) - warunkujące ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

czytaj więcej

Apel Prezesa Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie do PREMIERA RP w sprawie udzielenia wsparcia mikro, MiŚP oraz ich...

Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Pan Emil Kunysz zaapelował do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego w imieniu podkarpackich organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła oraz firm rzemieślniczych zrzeszonych w ich strukturach o podjęcie koniecznych działań mających na celu niwelację podwyżek cen gazu i energii elektrycznej dla mikro i małych firm oraz lokalnych organizacji rzemiosła. Konieczne jest podjęcie przez Rząd RP działań na szerszą skalę, które umożliwiłyby znaczącą redukcję negatywnych skutków w/w podwyżek i uchroniłyby wielu przedsiębiorców przed koniecznością zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej

zobacz wszystkie

Izba Rzemieślnicza w liczbach


11124

EGZAMINÓW

 

w latach 2000-2020

50234

UCZNIÓW

 

Zgłoszonych do egzaminów

w latach 2009-2021

5443

FIRM 

 

zrzeszonych w cechach

16

CECH

 

współpracujące z Izbą

Poznaj zawody rzemieślnicze


workshop-g071d52fc7-640.jpg

Zawody, w których przeprowadzamy egzaminy

Zobacz więcej
blockchain-g68c9c6b9f-640.jpg

Związek Rzemiosła Polskiego

Zobacz więcej
photot.jpg

Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle

Zobacz więcej

Nasi partnerzy


5
Państwowa Inspekcja Pracy
Kuratorium Oświaty
1
2
3
4
Związek Rzemiosła Polskiego
cech
ULRA