Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

terminarz

Załączniki

UWAGA! Uczniowie III klas Szkół Branżowych, którzy są pracownikami młodocianymi, składają dokumenty do końca lutego.