Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego