Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

europass

EUROPASS - Suplement do świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

Osoby, które uzyskały świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania suplementu do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu do świadectwa czeladniczego.

Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów.

 

Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim oraz w języku angielskim.

W celu uzyskania w/w dokumentu należy wypełnić wniosek i dostarczyć go do Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

 

UWAGA!

Suplement do dyplomu mistrzowskiego oraz suplement świadectwa czeladniczego nie są dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i nie zastępują dyplomu mistrzowskiego oraz świadectwa czeladniczego.