Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

Dyplom ozdobny

Ozdobny dyplom mistrzowski można zamówić w naszej siedzibie, w Ośrodku Szkolenia Rzemiosła.

Jego koszt wynosi 61,50 zł, opłatę należy uiścić na niżej podany rachunek bankowy:

 

Nr rachunku bankowego: 63 1020 4405 0000 2102 0403 8360

 

W tytule opłaty należy podać: imię i nazwisko, datę egzaminu oraz zawód.

 

Odbiór dyplomu ozdobnego odbywa się osobiście.

 

UWAGA!

Ozdobne dyplomy mistrzowskie wystawiane są osobom, które zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Ozdobny dyplom mistrzowski nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Załączniki