Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

wpis do ceidg

Od 1 października  2020 r. Izby Rzemieślnicze zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, mogą wpisywać informacje o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych świadectwem czeladniczym lub dyplomem mistrzowskim.

 

Przedsiębiorcy którzy przystępują do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego są zobowiązani poinformować o fakcie posiadania wpisu do CEIDG. Powinni we wniosku

o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego wpisać  w odpowiednią rubrykę  NIP lub REGON działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorcy którzy uzyskali tytuł mistrz lub czeladnika przed 1.10.2020 oraz prowadzą działalność gospodarczą, a także osoby, które uzyskały tytuł mistrza/ czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności wskazanej w CEIDG powinny złożyć wniosek: Wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego wydanego przez izby rzemieślnicze (w załączniku na dole strony).

Załączniki