Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

kursy zawodowe

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie realizuje kursy zawodowe w następujących zawodach:

 

- cieśla,

 

- kucharz,

 

- lakiernik samochodowy,

 

- mechanik pojazdów samochodowych,

 

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

 

- stolarz meblowy,

 

- stolarz.

 

Kurs są indywidualne, trwają 280 godzin i odbywają się w realnych warunkach pracy, czyli w zakładach pracy. Cena kursu obejmuje badania Medycyny Pracy, szkolenie BHP, ubranie ochronne, podręcznik. Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEiN, może również przystąpić do egzaminu czeladniczego (posiadając jednocześnie świadectwo ukończenia min. 8-klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum ).

 

Cena kursu jest określna indywidualnie w zależności od miejsca realizacji kursu i zawodu.