Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie organizuje KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu (m.in. szkolenie młodocianych pracowników).

Program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu został zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Program kursu pedagogicznego obejmuje zajęcia w wymiarze 48 godzin w tym: 40 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki oraz 8 godzin zajęć z umiejętności dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w na tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Cena kursu wynosi 800 zł.

 

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt pod numer telefonu 17 853 20 21 lub e-mailem na adres oswiata@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl