Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

XLII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

25.06.2023

p01.JPG
p02.JPG
p03.JPG
p04.JPG
p05.JPG
p06.JPG
p07.JPG
p08.JPG
p09.JPG
p010.jpg
p011.jpg

Był Apel Jasnogórski, Droga Krzyżowa na wałach, a także Msza św. w sanktuarium. Rzemieślnicy z całej Polski wraz z rodzinami i pracownikami wzięli udział w 42. Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Tegoroczną pielgrzymkę organizowała Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Do narodowego sanktuarium w Częstochowie pątnicy pielgrzymowali, by podziękować za dotychczasową pomoc, a także zawierzyć swoje przedsiębiorstwa Jasnogórskiej Pani. W centralnej Mszy Świętej na wałach uczestniczyła delegacja z Pocztem Sztandarowym Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, której przewodniczył Prezes Izby pan EMIL KUNYSZ. Pamiątkowe dyplomy w podzięce za wzorowe szkolenie praktyczno-teoretyczne otrzymali: MISTRZ CUKIERNIK – Kazimierz Rak oraz UCZEŃ CUKIERNIK (III klasa) – Dominik Lasota. W pielgrzymce udział wzięły również delegacje z Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu na czele z Cechmistrzem panem Władysławem Mazurem, Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie na czele z Cechmistrzem Leonem Hoffmanem, a także Cechu Rzemiosł Różnych w Jarosławiu, Cechu Rzemiosł Różnych w Kolbuszowej, Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnobrzegu.

Plenerowej mszy św. przed sanktuarium (na tzw. szczycie) o godzinie 11.00 przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski. W homilii podkreślał, że w obecnych czasach bardzo istotne jest kultywowanie tradycji rzemieślniczych.

– Teraz jest czas, kiedy każdy wybija się indywidualność i zrzeszanie jest mniej popularne. Ale jednak w jedności jest siła, nadzieja na przetrwanie i zwycięstwo, stąd tak cenne są wszystkie formy zrzeszania się rzemieślników polskich, spotykania się razem, dzielenia doświadczeniami i wołania wspólnym głosem o to, aby i prawo było sprzyjające rzemiosłu polskiemu i ludzie cenili to, co wykonane z pasją i sercem. I aby młode pokolenie nauczyło się mierzyć wartość swojej pracy nie tylko pieniądzem, ale także wiernością tradycji, idei i geniuszowi serca, które wpisał Pan Bóg.

Biskup Salaterski dodał, że rzemieślnicy również ubogacają polską kulturę, a także mogą i powinni stanowić wzór dla przyszłych pokoleń.

– Może nie zawsze uznajecie się za artystów, ale to, co tworzycie jest godne najwyższego szacunku i pochwały. Warto to też odczytywać jako pewien przekaz dla następnych pokoleń, jako ukazywanie bogactwa polskiej kultury, jako ukazywanie polskiej duszy, która tu, w tej naszej przestrzeni ojczyźnianej, może się w wolności urzeczywistniać, ubogacać innych, otwierać oczy i serca na to, co jest bezcenne i nieprzemijające – na Boga, Ojczyznę, Honor. To wartości, które dają Niebo.

Jak mówił prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Andrzej Kuta, obecnie polskie rzemiosło znajduje się w nienajlepszej kondycji, jednak Izby działają na rzecz jego odbudowywania i rozwoju.

– Liczymy na to, że polskie tradycyjne rzemiosło sukcesywnie odbuduje się i będzie miało miejsce w naszej gospodarce narodowej, ponieważ są takie oczekiwania. Jako tarnowska Izba robimy wszystko, aby wspierać i pomagać młodym, którzy otwierają własne zakłady.

W Polsce jest ponad 2,4 mln małych i średnich przedsiębiorstw. Zatrudniają 6,5 mln pracowników i odpowiadają za ponad 40 proc. naszego PKB. Swoje korzenie mają w rzemiośle, a 300 tysięcy przedsiębiorstw jest zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych. Obecnie wiele zawodów rzemieślniczych – wśród których są szewc czy kowal – zanika.


Powrót