Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

EGZAMIN W ZAWODZIE KUCHARZ

16.01.2024

nabor.png

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie prowadzi nabór na egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie KUCHARZ. Planowany termin egzaminu - w okresie od 10 kwietnia 2024 - 22 maja 2024 roku. Jest to termin ustalony dla uczniów ostatniej klasy szkoły branżowej I stopnia, którzy są pracownikami młodocianymi. Osoby dorosłe zapisane na egzamin dostaną od nas informacje telefoniczną i e-mailową o dacie i miejscu egzaminu. W przypadku zgłoszenia się sporej liczby osób, zapisani uczestnicy zostaną również poinformowani o zmianie terminu.

Prosimy o przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych na adres oswiata@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl

Dokumenty zgłoszeniowe

- czeladnik

mistrz

Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji o dokładnym terminie egzaminu.


Powrót