Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

EGZAMIN W ZAWODZIE KUCHARZ

24.08.2023

nabor.png

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie prowadzi nabór na egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie KUCHARZ. Planowany termin egzaminu - październik 2023. Dokładna data zostanie ustalona w momencie nadesłania odpowiedniej liczby zgłoszeń. Osoby zapisane na egzamin dostaną od nas informacje telefoniczną i e-mailową o dacie i miejscu egzaminu. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby osób, zapisani uczestnicy zostaną również poinformowani o zmianie terminu.

Prosimy o przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych na adres oswiata@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl

Dokumenty zgłoszeniowe

- czeladnik

mistrz

Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji o dokładnym terminie egzaminu.


Powrót