Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Apel Prezesa Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie do PREMIERA RP w sprawie udzielenia wsparcia mikro, MiŚP oraz ich organizacjom działającym na Podkarpaciu

02.02.2022

Szanowny Panie Premierze,

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie jako podkarpacka wojewódzka organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła z bólem informuje Pana Prezesa, iż wiele mikro, małych a nawet średnie firmy rzemieślnicze funkcjonujące od wielu lat na naszym terenie – W OBECNEJ SYTUACJI PRAWNO-EKONOMICZNO-PANDEMICZNEJ nie jest już w stanie kontynuować działalności i grozi im bankructwo. Masowe zawieszanie i zamykanie firm tylko pogłębi trwający kryzys, gdyż pozostawieni sami sobie przedsiębiorcy ustawią się w kolejce po zasiłki i zwiększą liczbę bezrobotnych.

Zrzeszone w naszych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa (ponad 1300) to głównie firmy rodzinne z polskim kapitałem, zajmujące się usługami lub produkcją. Są to zakłady rzemieślnicze świadczące w przeważającej części usługi dla mieszkańców swoich miejscowości i powiatów; ale poza tym kształcące również pracowników młodocianych, synów i córki swoich współmieszkańców w kilkudziesięciu ważnych dla gospodarki zawodach, zapewniając regionowi Podkarpacia wysoko wykwalifikowaną kadrę w wielu dyscyplinach oraz przyszłych następców właścicieli działających biznesów.

Rzeszowska Izba od swego utworzenia w 1945 r. potwierdziła dotąd kwalifikacje wielu tysięcy osób i obecnie - za pośrednictwem organizacji terytorialnych i lokalnych przedsiębiorców - daje ponad 12 tys. miejsc pracy w regionie. Obecnie w strukturze organizacji działa 50 komisji egzaminacyjnych w różnych specjalnościach i dziedzinach rzemiosła, w których pracuje ponad 220 osób.

Wprowadzona rządowym programem „Nowy Polski Ład” zmiana polegająca na odprowadzaniu składki zdrowotnej na wynagrodzenia otrzymywane przez osoby pełniące funkcje z powołania, a takimi są członkowie izbowych komisji egzaminacyjnych pobierający swoje wynagrodzenia sporadycznie w wysokości zależnej od ilości grupy zdających, nie powinna być wprowadzana do realizacji gdyż CI CZŁONKOWIE PRACUJĄC SPOŁECZNIE W NASZYCH KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH NIE REALIZUJĄ W NICH SWOJEJ PODSTAWOWEJ AKTYWNOŚCI ZAROBKOWEJ – TYLKO MISJĘ SŁUŻEBNĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI NARODOWEJ.

PANIE PREMIERZE! NIE MOŻEMY ZAPRZEPAŚCIĆ DOTYCHCZASOWYCH NAKŁADÓW I STALE TWORZĄCEGO SIĘ NOWEGO KAPITAŁU LUDZKIEGO!

Ponadto, sprintersko rosnący w ostatnich miesiącach poziom ponoszonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza skokowy wzrost cen gazu i energii elektrycznej, pcha niestety podkarpackie mikro oraz małe firmy do bariery możliwości utrzymywania prowadzonego biznesu. Jako przykład podam, że cóż przyjdzie piekarzowi czy kucharzowi z możliwości korzystania z zainstalowanej (lub też często wymienionej niedawno na ekologiczną) instalacji gazowej jeśli jej finałem, z powodu braku środków na uregulowanie rachunków, będzie bankructwo i zamknięcie prowadzonej działalności.

Pełna treść tego Apelu poniżej:

Załączniki


Powrót