Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy

04.11.2022

eu-talent-pool-sm-visual-3-square.jpg
eu-talent-pool-sm-visual-1-square.jpg
eu-talent-pool-sm-visual-2-square.jpg

Miliony ludzi uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę znalazły schronienie w Polsce oraz w UE dzięki specjalnym polskim i unijnym przepisom prawnym z zakresu ochrony czasowej.

Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.

Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.

Do polskiej sieci EURES należy Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy a także Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) wraz z wojewódzkimi komendami OHP i Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

 

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?

Masz bezpłatny dostęp do następujących usług:

 • informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP
 • dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES oraz polskiej stronie internetowej EURES w formie dostępu do:
 • informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA,
 • przeglądania bazy ofert pracy,
 • rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool - Pilot”.

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?

Zarejestruj się na portalu EURES i przeszukuj CV kandydatów do pracy z Ukrainy a także cudzoziemców z państw członkowskich UE/EFTA.

Wejdź na portal EURES i zarejestruj konto za pośrednictwem EU-Login a następnie skorzystaj z funkcji Znajdź kandydatów (Find candidates).

 

PROJEKT TRWA OD 10 PAŹDZIERNIKA 2022 r. DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA OBOWIĄZYWANIA NA TERENIE UE przepisów  DYREKTYWY O OCHRONIE CZASOWEJ. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://eures.praca.gov.pl/jestes-pracodawca-polskim-znajdz-pracownika-w-ue

 

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w UE i EFTA oraz wspiera pracodawców przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim.

Usługi sieci EURES dla pracodawców są ogólnodostępne i bezpłatne w przypadku świadczenia ich przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy.

 

Sieć EURES pomaga pracodawcom w znalezieniu kandydatów do pracy w państwach członkowskich UE/EFTA, w formie bezpłatnych usług, które obejmują:

 • zapewnienie dostępu do informacji dotyczących:
  • możliwości rekrutacji pracowników z innych państw UE/EFTA, wymogów i wyzwań, związanych z zatrudnieniem kandydatów z państw UE/EFTA, procedur administracyjnych przed i po zatrudnieniu
  • rynku pracy w państwach UE i EFTA (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji, gdzie są dostępni pracownicy, w jakich zawodach i branżach)
  • dostępnych kursów, szkoleń i usług, wspierających integrację zatrudnionych z UE lub EFTA
  • wydarzeń, organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą, jak np. międzynarodowe targi pracy, Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia rekrutacyjne;
 • dostęp do kandydatów do pracy z innych państw UE/EFTA w formie:
  • publikacji oferty pracy na portalu EURES, który jest publicznie dostępny dla obywateli UE lub EFTA (w tym celu należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy albo zarejestrować ofertę pracy elektronicznie na stronie: www.praca.gov.pl)
  • dostępu do bazy CV kandydatów do pracy na portalu EURES (po bezpłatnym zarejestrowaniu się na tym portalu)
  • wsparcia przy rekrutacji pracowników z wybranych państw UE lub EFTA:
   • pomoc przy przygotowaniu treści oferty pracy w języku obcym zgodnie z obowiązującymi w EURES standardami
   • zebranie CV
   • wstępna selekcja kandydatów z UE lub EFTA
   • w miarę możliwości pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych za granicą
  • ułatwienia udziału w wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w Europie np.: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy, co zwiększa szanse na znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
  • wsparcia przy rekrutacji pracowników przygranicznych z udziałem partnerstw transgranicznych EURES.

 Pracodawcy z Polski mogą bezpłatnie korzystać z bazy danych na portalu EURES gdzie można znaleźć:

 • 4 miliony ofert pracy z państw UE lub EFTA
 • 1 mln zarejestrowanych CV
 • 5 tys. zarejestrowanych pracodawców
 • informacje o warunkach życia i pracy w państwach UE/EFTA
 • kalendarz wydarzeń EURES w UE/EFTA.

Pracodawcy mogą:

 • zamieszczać oferty pracy za pośrednictwem krajowych systemów informatycznych publicznych służb zatrudnienia
 • stworzyć konto, aby wyszukiwać i przechowywać profile kandydatów do pracy wg rożnych kryteriów np.: kwalifikacji, doświadczenia, znajomości języków obcych
 • otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się kandydaci do pracy odpowiadający wymaganiom pracodawcy
 • wyszukiwać terminy najbliższych międzynarodowych targów pracy, Europejskich Dni Pracy oraz innych wydarzeń w UE i EFTA, związanych z rekrutacją pracowników
 • przeglądać informacje i statystyki dotyczące krajowych i regionalnych rynków pracy w UE i EFTA m.in. informacje o zawodach nadwyżkowych i deficytowych.

Do dyspozycji pracodawców jest europejska platforma informatyczna do organizacji wirtualnych targów pracy pod nazwą „Europejskie Dni Pracy Online”, która umożliwia bezpośrednie połączenie się ze swojego komputera z kandydatami do pracy z innych państw UE lub EFTA, posiadającymi poszukiwane kwalifikacje zawodowe. Pracodawcy mogą tam zamieścić oferty pracy, przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z poszukującymi pracy, uczestniczyć w czatach online, a także uzyskać wiedzę z zakresu europejskiej mobilności zawodowej.

 

 

Załączniki


Powrót