Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

Najlepsi cukiernicy z Podkarpacia na turnieju w ZSSChiO!

21.01.2022

9.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg

Do turnieju odbytego 21 stycznia 2022 r. przystąpili uczniowie szkół branżowych z klas programowo najwyższych z województwa podkarpackiego. W rywalizacji o temacie przewodnim „Potęga Natury” wzięli udział przedstawiciele: Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Etap wojewódzki obejmował część teoretyczną, będącą sprawdzianem wiedzy uczniów oraz praktyczną, w której uczestnicy sprawdzili swoje umiejętności cukiernicze.

Warunek zakwalifikowania się do ogólnopolskiego etapu turnieju to osiągnięcie 80% punktów. Próg ten przekroczyli:

I miejsce – Urszula Tarnawska ZSG Rzeszów

II miejsce – Karolina Boroń ZS3 Rzeszów (mistrz: Radosław Rak)

III miejsce – Kamila Wróbel ZS3 Rzeszów (mistrz: Kazimierz Rak)

IV miejsce – Dominika Turko ZSSChiO Jarosław

Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom. Cieszymy się, że uczennice naszych rzemieślników mają szansę zaprezentować swoją wiedzę, umiejętności i kreatywność na ogólnopolskiej arenie podczas zmagań we Wrocławiu.

W organizację turnieju wojewódzkiego zaangażowali się:

- Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski

- Mariusz Trojak – Wicestarosta Jarosławski

- Dorota Kaleta – starszy wizytator Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

- Emil Kunysz - Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

- Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziały Edukacji i Spraw Społecznych

- Elżbieta Pazyniak – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu

- Konrad Sawiński – Główny Specjalista ds. Komunikacji Medialnej

- Martika Szałajko - Cukiernia Wiolinka w Woli Małej

- Marcin Lewicki - Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Ciastek w Jarosławiu

- Tadeusz Słowik – Restauracja Klasyczna w Jarosławiu

- Krystyna Dusiło – Ciastkarnia Pawłosiów

- przedstawiciele prasy i telewizji

- nauczyciele – opiekunowie uczestników

- nauczyciele ZSSChiO

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/zsschiojaroslaw/photos/pcb.3173825726169431/3173824876169516/


Powrót