Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ KSZTAŁCENIA DUALNEGO

28.10.2021

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie zorganizowała w czwartek 28 października 2021 r. w swojej siedzibie z udziałem 22 przedstawicieli organizacji cechowych i firm rzemieślniczych spotkanie dotyczące „Partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia dualnego”.

Poruszane były na nim tematy dotyczące aktywizacji zawodowej młodzieży w zakresie kształcenia dualnego oraz wypracowania metod skutecznej wymiany informacji pomiędzy instytucjami zawierającymi partnerstwo, a także skuteczne sposoby profilaktyki anty-covidowej. Na spotkaniu byli obecni: Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz specjalistka ds. tworzenia efektywnych partnerstw, którzy przedstawili rozwiązania w zakresie obowiązków pracodawcy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniej bazy ochronnej w czasie trwania pandemii COVID-19, a w  szczególności przy zatrudnianiu pracowników młodocianych. Była otwarta możliwość zadawania pytań prowadzącym spotkanie, także w problemach nie związanych z omawianym tematem, traktowane jako porady prawne w zakresie Prawa Pracy.

1.jpg
2.jpg

Powrót