Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

XIII PODKARPACKI ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW i SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH

24.11.2021

32.jpg
12.jpg
47.jpg

Celem Zjazdu było podsumowanie działalności Zarządu Izby za minioną kadencję w latach 2018 – 2021; wypracowanie strategii oraz programu działania na kolejne cztery lata; dokonanie wyboru na kolejną kadencję nowych władz Izby Rzemieślniczej, a także jej przedstawicieli do organizacji ogólnopolskiej czyli Kongresu Rzemiosła Polskiego – najwyższego organu Związku Rzemiosła Polskiego.

W pierwszej części obrad 6 zasłużonych rzemieślników zostało przez Prezesa Izby – Członka Zarządu ZRP pana Emila Kunysza, w asyście Wiceprezesa Zarządu Izby pana Jacka Babuli wyróżnionych rzemieślniczymi: srebrnym, złotymi i platynowymi Medalami im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.

W okresie minionej kadencji komisje egzaminacyjne Izby przeprowadziły 5324 egzaminy czeladnicze, 373 mistrzowskie i 321 sprawdzających. Wszystkie szczegółowe dane są wprowadzane do programu sprawozdawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. System Informacji Oświatowej, a świadectwa czeladnicze są opatrywane znakiem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zarząd Izby Rzemieślniczej powołał komisje egzaminacyjne w 51 zawodach. Aktualnie, spośród ogólnej liczby zrzeszonych zakładów aż 717 szkoli ponad 2900 uczniów zawodu – pracowników młodocianych pobierających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się zawody: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie oraz szeroki wachlarz zawodów z branży budowlanej.


Powrót